IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Distinguished Prof.

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

 Dr. Pew-Thian Yap

 Assistant Professor

Dr. Hongtu Zhu

Professor

  Dr. Gang Li

  Assistant Professor

Dr. Li Wang

InstructorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 Jeremy D. Boomhower

 Phone: 919-843-9219

 


Research Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows:

Kim-Han Thung Xiaofeng Zhu Islem Rekik
Jun Zhang Ehsan Adeli Le An Xiaobo Chen
Pei Dong
Lichi Zhang Han Zhang Mingxia Liu
Khosro Bahrami Yingying Zhu Zhengwang Wu

 


PhD Students:

Yaozong Gao Yu Meng
Dong Nie

 


Research Scholars:

Behrouz Saghafi Jialin PengVisitors


Former Members