IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

Dr. Dinggang Shen 

 J.H. Distinguished Investigator  Professor

Dr. John H. Gilmore

Distinguished Prof.

Dr. Daniel I. Kaufer

Associate Professor

Dr. J. Keith Smith

Professor

Dr. Pew-Thian Yap

Associate Professor

Dr. Gang Li

Assistant Professor

Dr. Li Wang

Assistant Professor

Dr. Han Zhang

InstructorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 

 


Research Associate:

Minjeong Kim

 Kim-Han ThungPostdoctoral Fellows and Research Scholars:


Pei Dong

Mingxia Liu

Tao Zhou
Geng Chen Jiawei Chen Yongqin Zhang Jingfan Fan
Biao Jie Fan Wang Chunfeng Lian Tae-Eui Kam
Zhenyu Tang Sahar Ahmad Hancan Zhu Deqiang Xiao
Miaoyun Zhao Shuai Wang Bin Jing Yoonmi Hong
Yankun Lang Dan Hu

 


PhD Students:

Dong Nie

Peiyao Wang (Joint)

Yang Li Khoi Huynh Minh
Zhenghan Fang Xiaoyang Chen


Undergraduate Students:

Jie He

 


Visitors


Former Members