IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Distinguished Prof.

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. Feng Shi

 Assistant Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

Dr. Pew-Thian Yap

Assistant Professor

 Dr. Hongtu Zhu

 Professor

Dr. Li Wang

Instructor

Dr. Gang Li

  InstructorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 Jeremy D. Boomhower

 Phone: 919-843-9219System Administrator:

 Gary LongResearch Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows:

Kim-Han Thung Xiaofeng Zhu Sang Hyun Park
Yue Gao Islem Rekik Jun Zhang Ehsan Adeli
Le An
Xiaobo Chen Pei Dong Lichi Zhang (Visiting)
Han Zhang

 


PhD Students:

Yaozong Gao Guan Yu (Joint)
Yu Meng

 


Research Scholars:

Mingxia Liu Khosro Bahrami Zhengwang Wu Behrouz SaghafiVisitors


Former Members