IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Distinguished Prof.

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

 Dr. Pew-Thian Yap

 Assistant Professor

  Dr. Gang Li

  Assistant Professor

 Dr. Li Wang

Instructor

Dr. Han Zhang

InstructorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 Jeremy D. Boomhower

 Phone: 919-843-9219

 


Research Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows and Research Scholars:

Kim-Han Thung Xiaofeng Zhu Jun Zhang
Ehsan Adeli Xiaobo Chen Pei Dong Lichi Zhang
Mingxia Liu
Khosro Bahrami Yingying Zhu Zhengwang Wu
Jaeil Kim
Tao Zhou
Yu Zhang Geng Chen
Behrouz Saghafi
Jiawei Chen Yongqin Zhang

 


PhD Students:

Yu Meng Dong Nie

Peiyao Wang

(Joint)

 


Visitors


Former Members