IDEA Lab Members

 

Faculties:

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Professor

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. Feng Shi

 Assistant Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

Dr. Pew-Thian Yap

Assistant Professor

 Dr. Hongtu Zhu

 ProfessorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 Jeremy D. Boomhower

 Phone: 919-843-9219System Administrator:

 Gary LongResearch Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows:

Chong-Yaw Wee  Li Wang Gang Li Pei Zhang
Heung-Il Suk Kim-Han Thung Gerard Sanromà Xiaofeng Zhu
Yanrong Guo Sang Hyun Park Yan Jin

 


PhD Students:

Yaozong Gao Guan Yu Yu Meng Ren Yi

 


Research Scholars:

Yeqin Shao
Dr. Shaoyi Du Huynh Quoc Tri Mingxia Liu
Xin Yang
Yue GuoVisiting Scholars:

Dr. Jiayin Kang Dr. Ke Li Dr. Xiubin Dai Dr. Xuchu Wang
Dr. Baiying Lei Dr. Shuyu LiVisiting Students:

Liye Wang Guangkai Ma Chunjun Qian Yan WangFormer Members