IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Distinguished Prof.

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

 Dr. Pew-Thian Yap

 Assistant Professor

  Dr. Gang Li

  Assistant Professor

 Dr. Li Wang

InstructorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 Jeremy D. Boomhower

 Phone: 919-843-9219

 


Research Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows:

Kim-Han Thung Xiaofeng Zhu Islem Rekik
Jun Zhang Ehsan Adeli Xiaobo Chen Pei Dong
Lichi Zhang
Han Zhang Mingxia Liu Khosro Bahrami
Yingying Zhu Zhengwang Wu Jaeil Kim Tao Zhou
Yu Zhang

 


PhD Students:

Yu Meng Dong Nie

 


Research Scholars:

Behrouz Saghafi Jialin Peng
Jiawei Chen Yongqin ZhangVisitors


Former Members