IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Distinguished Prof.

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

 Dr. Pew-Thian Yap

 Assistant Professor

  Dr. Gang Li

  Assistant Professor

 Dr. Li Wang

Instructor

Dr. Han Zhang

InstructorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 

 


Research Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows and Research Scholars:

Kim-Han Thung Pei Dong Zhengwang Wu
Jaeil Kim Tao Zhou Geng Chen Jiawei Chen
Yongqin Zhang Jingfan Fan Biao Jie Changqing Zhang
Fan Wang Chunfeng Lian Tae-Eui Kam Tiantian Xu
Zhenyu Tang Sahar Ahmad

 

 

 


PhD Students:

Yu Meng Dong Nie

Peiyao Wang

(Joint)

Yang Li
Khoi Huynh Minh Zhenghan Fang Xiaoyang Chen


Undergraduate Students:

Jie He Jeffrey Zhou

 


Visitors


Former Members