IDEA Lab Members

 

Faculties:

 

 Dr. Dinggang Shen 

 Professor

 Dr. John H. Gilmore

 Distinguished Prof.

 Dr. Daniel I. Kaufer

 Associate Professor

 Dr. Feng Shi

 Assistant Professor

 Dr. J. Keith Smith

 Professor

 Dr. Guorong Wu

 Assistant Professor

Dr. Pew-Thian Yap

Assistant Professor

 Dr. Hongtu Zhu

 Professor

Dr. Li Wang

Instructor

Dr. Gang Li

  Assistant ProfessorAssistants:                                      

 Ann E. Sherman

 Phone: 919-966-4397

 Jeremy D. Boomhower

 Phone: 919-843-9219

 


Research Associate:

Minjeong KimPostdoctoral Fellows:

Kim-Han Thung Xiaofeng Zhu Sang Hyun Park
Yue Gao Islem Rekik Jun Zhang Ehsan Adeli
Le An
Xiaobo Chen Pei Dong Lichi Zhang (Visiting)
Han Zhang Mingxia Liu Khosro Bahrami Yingying Zhu

 


PhD Students:

Yaozong Gao Guan Yu (Joint)
Yu Meng Dong Nie

 


Research Scholars:

Zhengwang Wu Behrouz Saghafi
Jialin PengVisitors


Former Members