VisitorsVisiting Scholars:

Dr. Rifeng Wang
Dr. Xiaoming Liu Dr. Lei Jin

Dr. Shengzhou Xu Dr. Zhenshan Shi
Dr.  Jian Chen
Dr. Yuyun Xu Dr. Jie Xue Dr. Sun Peng
Dr. Jiquan Ma Dr. Aimei Dong Dr. Gang Lyu 
Dr. Han LiuVisiting Students:

Xiaohuan Cao Dingna Duan Jing Xia
Junyi Yan Xuyun Wen Sihang Zhou
Lei Xiang
Yanting Zheng
Yi Liang
Qian Zhang Weizheng Yan Xuhua Ren
Guannan Li Yongsheng Pan Xiaodan Sui
Yanyun Jiang Shujun Liang Liang Sun
Tianjiao Ye Wu Feihong Liu
Benkarim, Mohamed Oualid Yujie Liu Peirong Liu