VisitorsVisiting Scholars:

Dr. Xiaoming Liu Dr. Lei Jin

Dr. Shengzhou Xu
Dr.  Jian Chen
Dr. Yuyun Xu Dr. Jie Xue
Dr. Jiquan Ma Dr. Aimei Dong Dr. Gang Lyu 
Dr. Han Liu Dr. Zengsi ChenVisiting Students:

Dingna Duan Jing Xia Junyi Yan
Xuyun Wen Sihang Zhou Lei Xiang
Yanting Zheng
Qian Zhang Weizheng Yan
Xuhua Ren Guannan Li Yongsheng Pan
Xiaodan Sui Yanyun Jiang Shujun Liang
Liang Sun Tianjiao Ye Wu
Feihong Liu Yujie Liu Chun Li