Nanjing, China

OR

From left: Drs. Jianping Gao, Eric Wallen, Raj Pruthi, and Zhengyu Zhang

Elephants

Ming Dynasty Walk

Temple

Confucius Temple

Mausoleum

Mao Tse-Tung Mausoleum