Paper details:

“Anatomy-guided Joint Tissue Segmentation and Topological Correction for 6-month Infant Brain MRI with Risk of Autism”, Human Brain Mapping, 2018. [Li Wang, Gang Li, Ehsan Adeli, Mingxia Liu, Zhengwang Wu, Yu Meng, Weili Lin, Dinggang Shen]