Journal Club--Image Analysis

Please check your email updates for meeting locations.

The Group Meetings give participants an opportunity to discuss the successes and challenges of their research.

The Journal Clubs focuses on the research of others--presenters pick a published peer-reviewed article within their field to discuss, examining the strengths and weaknesses of the articles and relating it back to their own studies.

DATENAME
30 December Lishan Qiao
6 January 2016 Tao Wang
13 January Zhengwang Wu
20 January Zhao Feng
27 January Xiaobo Chen
3 February Shijie Hao
10 February Xiaohuan Cao
17 Feb - 9 March

MICCAI Preparation

No Meetings

16 March Han Zhang
23 March Lin Wang
30 March Zhengxia Wang
6 April Weixiong Jiang
13 April Lichi Zhang
20 April Behrouz Saghafi
27 April Dong Nie
4 May Chen Zu
11 May Yingkun Hou
18 May Renping Yu
25 May Luyan Liu
1 June Qingbo Yin
8 June Yingying Zhu
15 June Haiwei Yang
22 June Lifang Wei
29 June Jialin Peng
6 July Zhensong Wang
13 July Jian Zhang
20 July Zhongxiang Ding
27 July Xi Yang
3 August Cuijin Lao
10 August Zhanlong Yang
17 August Jun Wang

Wednesdays 4:00-5:00 pm